Lyngbys bedste psykolog

Har du brug for hjælp til at komme angst, depression eller stress til livs kan et forløb med metakognitiv terapi hos en psykolog afhjælpe dine symptomer herpå. Et metakognitivt terapiforløb kan forandre dit møde med verden, og kan hjælpe dig af med de udfordringer, som du oplever i mødet med dine daglige trængsler. I Lyngby finder du de bedste psykologer. Fx Lyngbys bedste psykolog, Maria Bang, hvor du kan få hjælp til selvhjælp, og til at overkomme dine daglige trængsler. Læs mere på www.mariabang.dk, hvor du kan finde information om psykolog Maria Bangs kyndigheder.  

Metakognitiv psykolog  

Metakognitiv psykolog er en psykologiform, der kombinerer tænkning og samtale. Det er en samtale mellem psykolog og klient, der åbner op for klientens tankemønstre. Metakognitiv psykologi kan hjælpe dig til at møde dine tanker med positivitet, og forstå dine tankers oprindelse. Maria Bang, der er Lyngbys bedste psykolog, har opnået top certificeringer indenfor metakognitiv psykologi. Hun hjælper klienter med blandt andet angst, depression, hjernerystelse og stress. Hun har en stor forståelse for sine klienters forskellige baggrunde og forskellige behov. 

Angst 

Angst er en legitim følelse, som opstår i mødet med fare. Angst er godt, når angsten er begrundet, men mange oplever angst i hverdagssituationer, hvor angsten ikke hører hjemme. Angsten opstår ofte i frygten for at fejle, og har rødder i mindreværd. Et mindreværd, der ikke er begrundet, men ofte føles virkeligt. Lyngbys bedste psykolog, Maria Bang, kan hjælpe dig til at forstå din reaktion i de givne situationer og hjælpe dig til at forstå og tøjle din angst.  

Depression og stress 

Depression er en sygdom, som rammer humøret og energien i kroppen. Ofte rammer depressioner selvtilliden og vil i værste tilfælde lede til tanker om selvmord. Ved metakognitiv terapi hos Lyngbus bedste psykolog, kan du få hjælp til de negative tankestrømme, og få dem vendt til positive og givende tanker om dig selv og dit liv.  

Stress er en sygdom, som opstår, når du føler, dine evner ikke stemmer overens med omverdens forventninger til dig. Stress og depression går ofte hånd i hånd, og det er vigtigt at søge hjælp. 

Hjernerystelse 

Hjernerystelse kan medvirke til forhøjet angst i kroppen. Angsten kommer som en reaktion på din ulykke og dine senfølger. Mange oplever en ændring i deres personlighed efter en hjernerystelse. De oplever at føle sig irrationelt irriterede, trætte og flere udvikler angst og depression efter deres sygdomsforløb. Kom disse senfølger til liv hos psykolog Maria Bang, der har stor erfaring på området.  

Maria Bang 

Det er sjældent nemt at række ud efter hjælpen, og det kan synes fremmed at kontakte en psykolog for at få hjælp til sine problemer. Hos psykolog Maria Bang kommer du fra praksissen med en større ro, og med en følelse af at være i både trygge og kyndige hænder. Du vil opleve et samarbejde mellem dig selv igennem psykologen, og finde at i sammen kommer frem til de bedste løsninger for dit forløb og for din helbredelse. Læs mere på linket i starten af artiklen.